Fossiljakt

Deltagarna Välkomnas på Havsdrakarnas Hus i Bromölla för en kortare genomgång och beskrivning Krithavets livsformer och guidningens upplägg. Just nu är det minskade deltagarantal i grupperna pga Pandemin.

Därefter sker insittning i de egna bilarna för avfärd mot Åsens Fältstation. Den fossilrika sanden våtsiktas vid arbetsbänkar. Vanliga fynd är bläckfiskrester, ostron, hajtänder och fiskkotor. Fynd från de storvuxna svanödlorna och mosasaurierna samt havssköldpaddor förekommer och chansen finns även att finna tänder mm från landlevande dinosaurier.

Aktiviteten tar 3 tim. Mer detaljerad info finns under Bokningsfliken.

Vid Åsens Fältstation har enorma mängder fossil hittats. Det är Sveriges rikaste fyndlokal för havslevande och landlevande reptiler. Hundratusentals hajtänder och flertalet helt unika fynd är gjorda här. Många av dessa förkommer i avhandlingar och i utställningar.

Fossilfyndsgaranti utlovas till 100 % !

– Vad kommer att bli ditt eget unika fynd? Boka här!

Geologisk Fakta

För 80 miljoner år sedan var nordöstra Skåne täckt av ett varmtempererat hav. Vår placering var då ungefär där Medelhavet ligger idag. Det var en skärgårdsliknande havsmiljö med ett synnerligen intensivt djurliv. På de stora öarna eller vid fastlandskusten levde dinosaurier. I luften svävade flygödlor och fåglar.

Vid det som idag utgör Åsenområdet, flöt en flod ut i en relativt grund havsmiljö. I mäktiga sandbankar finns till våra dagar bevarat fossila rester av denna tids livsformer.

Vi har av säkerhetsskäl skopat upp sanden och transporterat den 100 meter till Fältstationsytan. Att bedriva verksamhet i täktområdet skulle vara väldigt farligt med tanke på rasrisk.

Sanden är givetvis inte påverkad på något sätt, allt är på riktigt! Ingen vet vad som döljer sig i högen.

– Blir det just DU som hittar det unika fyndet?

Kristianstadsbassängen

Kritkalksberggrunden är utmärkt med Rutmönster

Några klassiska fyndlokaler är utmärkta med

Observera att man alltid är skyldig att ta reda på vilka regler som gäller för de olika platserna.