Tips & diverse

Ödlan Svana

Modellen ska ha tillverkats i Stockholm någon gång runt 1980.
Antagligen för en utställning på Naturhistoriska Museet.
Jag har hört uppgifter på en tillverkningskostnad runt 100,000 :- Tydligen tröttnade man på den och den skickades till Malmö Museum. Det är oklart om den någonsin användes där. På krokiga vägar hamnade den plötsligt hos Iföverkens Industrimuseum i Bromölla. Man tyckte förvisso att det var en grann modell, men bristen på plats gjorde att den rullades undan på ett närliggande lager. 2006 hade jag en Fossilutställning på Bromölla Bibliotek och till min stora glädje så fick jag låna den.
Det ordnades en Dop-tävling och ödlan fick då sitt namn – Svana. När utställningen var slut flyttade Svana in i ett burspråk i hörsalen och jag fick som uppgift att försöka återskapa en strandmiljö. Jag riggade med tonvis sten, vass och lite grönt. Målet skulle vara att återskapa en Kretaceisk miljö med en plesiosaurie i strandkanten.

Efter några år så hade det hela förfallit lite och kringmaterialet plockades bort. Nu tänker vi att Svana ska få flytta in på Havsdrakarnas Hus inom kort.

Modellen föreställer en långhalsad plesiosaurie, Elasmosaurus.
Fossil av dessa extremt långhalade marina reptiler har hittats på Ivön, Åsen och i Ignaberga kalkbrott.
Den levde i den Skärgårdsliknande Krithavsmiljö som vi hade här hos oss för ca 80 miljoner år sedan.

Modellen består av ett stålskelett som är klätt med glasfiber/plast och i vissa delar gips.

 

Tillbaka till Fossilforum Start