Svenska Dinosauriefynd

Det hittas fossil från landlevande dinosaurier i Sverige, men det är mycket ovanligt. Runt Helsingborg och Vallåkra har fotavtryck hittats i sandsten men om man tycker att ben, kotor och tänder är lite mer fysiska bevis så är platsen där Åsens Fältstation ligger att betrakta som landets rikaste fyndlokal.

Fingerben, kotor och tänder från småvuxna varianter av växtätare har genom åren insamlats. Tänderna är oftast mycket små och osymmetriska. För stunden förs dessa tandfynd till släktet Leptoceratops, en mindre ”kusin” till den betydligt större Triceratops.

På Ivön som är den största ön i den intilliggande Ivösjön har ett ben från rovdinosaurie hittas ganska nyligen.

Så kan man ju stillsamt undra över hur det nu är möjligt att finna lämningar från landlevande dinosaurier i marina avlagringar? Men förklaringen kan vara ganska enkel, på Krithavets fastlandsstränder strosade dessa djur omkring och på de största öarna levde de säkert ett gott liv.

Vid Åsens Fältstation har även fossil från Flygödlor insamlats.