Projektbeskrivning Havsdrakarnas Pitch

För svindlande 80 miljoner år sedan var det böljande Nordostskånska landskapet täckt av ett varmtempererat hav med en skärgårdsliknande karaktär. Denna del av vårt avlånga land låg då där norra Medelhavet ligger idag. Det var Kritatid och havet fullkomligt kokte av liv. Kungarna i detta förhistoriska hav var Plesiosaurierna och Mosasaurierna. Dessa Havsdrakar var storvuxna, upp emot 15 meter långa marina reptiler.

Som ett geologiskt arkiv med en mäktighet på 200 meter finns idag den kritkalksberggrund som vi kallar för Kristianstadbassängen. Som visitkort från denna svunna värld, dolda i kalkens och sandens vilsamma famn finns därför bevarat en stor och synnerligen varierande mängd fossil.

Havsdrakarnas Hus berättar historien om Krithavets innevånare och erbjuder chansen att få vara Paleontolog under några timmar.

Vid Åsens Fältstation får besökaren våtsikta den fossilrika sanden som vi skopat upp från vår intilliggande täkt. Under de passerade 3 säsongerna har 2000 glada Fossiljägare fyllt sina askar med ostron, bläckfiskrester, hajtänder, sköldpaddskal, koraller mm. Lite mer sällsynt men ändå frekvent är fynd av fossil från Havsdrakarna. Fältstationen har en helt unik placering på det ställe i landet där merparten av landlevande dinosauriefossil har insamlats.

Havsdrakarnas Hus är ett Leaderprojekt där undertecknad fungerat som Projektledare. Min samling av fossil är uppbyggd under mina 23 år som amatörpaleontolog och anses vara en av de mest kompletta privata.

Havsdrakarnas Hus lever i nära samarbete med Bromölla Kommun som är projektägare, lokalägare och markägare.

Utställningslokalen har sedan invigningen 2013 haft 200.000 besökare.

För mina insatser har jag från den akademiska världen hedrats med att få ge namn åt en nyupptäckt krithavshaj – Synechodus filipi.

Havsdrakarnas Hus har fått mycket uppmärksamhet i media. Reportage i SVT Nyheter Skåne, Landet Runt, Tidningen Turist, Politiken/Rejser samt ett flertal lokaltidningar.

Nominering som invigningsplats för Geologins Dag 2017 är aktuell.

Havsdrakarnas Hus är ett inregistrerat varumärke med landets enda paleontologiska fältstation som USP. Gästerna är mellan 4-94 år och dessa åker ofta mellan 15-25 mil enkel resa inför sina besök. Typsnittet är Populärvetenskapligt med akademisk botten.


Välkomna på Fossiljakt i Havsdrakarnas Rike!

// Filip Lindgren, guide och projektledare.