Priser och Kontaktuppgifter

Generellt är min taxa 350:- / Tim + moms för diverse Guideuppdrag.  Sedan kan det förekomma variationer beroende på grupps storlek, körsträckor osv. Minimitid är 2 timmar.

Filip Lindgren – Fossilforum

Harabacksvägen 11

29591 Bromölla

Tel: 0708 843164

Mejl: filip@havsdrakarnashus.se 

Hemsida: www.havsdrakarnashus.se

Jag innehar f-skattesedel.

Tillbaka till Fossilforum Start