Lite om Öland

Den Ordoviciska kalkstenen på Öland innehåller mycket vackra fossiler. Det är en fantastisk plats att besöka i detta syfte.
Jag har besök ön ett stort antal gånger under de gångna åren.
Den Öländska naturen är mycket ömtålig och omfattas i många sammanhang av restriktioner och skyddsåtgärder.
Men stenindustrin är levande och täkterna många. Detta bjuder på goda chanser till att man kan få tillträde till ibland fossilrika skrotstenshögar. Denna sten är kommersiellt nedsorterad och kommer på sikt att krossas till makadam eller annan utfyllnad.
När man tänker på hur mycket vackra trilobiter son blivit krossade genom åren, så känns det lite tufft! Den Öländska kalkstenen används som natursten i trädgårdar men slipas även till bordsskivor, trappsteg och fönsterkarmar mm.

Som vanligt gäller att man är observant på lokala bestämmelser och tar kontakt med markägare och brytningsrättsinnehavare.
Är allt ok, så kan det roliga börja.

Tips på bra litteratur är ”Öland från grunden” av Jan Mikaelsson och Ove Persson.

 

Tillbaka till Fossilforum Start