Krithavet

Av alla förhistoriska hav brukar just Krithavet klassas som det mest artrika och livfulla. Artrikedomen var enorm och rovdjuren kämpade om livsutrymmet. Krithavets Kungligheter var de många gånger storvuxna marina reptilerna och de största hajarna.

Vid Åsens Fältstation har personal från Lunds Universitet arbetat under ca 30 år med insamling av fossiler.

Platsen är helt unik i sitt fyndrika slag. Tänder från 36 olika haj arter, 5 rocka arter samt betydande mängd benfisk och havsmusfisk material, tänder, kotor och ben från 6 mosasaurie arter, flertalet plesiosaurie arter, fåglar, flygödlor, havssköldpaddor och en eller flera landlevande dinosaurier.

Utöver detta har Nordöstra Skånes kritkalksberggrund avgett fynd från diverse bläckfiskar, musslor, snäckor, sjöborrar, sjöliljor, sjöstjärnor, havstulpaner, armfotingar, kräftdjur, kalkalger, mossdjur, koraller, svampdjur mm mm.

Fossil från dessa livsformer är 80 miljoner år gamla visitkort, en påminnelse om vad som en gång var här långt innan oss.

Detta är Havsdrakarnas Rike!