Hur allt började

Det har nu gått nästan 25 år sedan jag började intressera mig för geologi och paleontologi. Ofta får jag frågan – Hur kom du in på detta? Svaret är inte helt enkelt att ge, men ett genuint naturintresse fanns i botten och jag var mycket fascinerad av marint liv. Sedan fanns det en då 5 årig son som var mycket dinosaurie-intresserad. Jurassic Park var inte tillåten för barn och för att blidka den besvikne sonen, kom förslaget att åka till Ivön för att leta lite fossil i det nedlagda kalkbrottet. Fynden trillade in men jag visste inte exakt vad det var vi hittade. Sprunget ur en önskan av att avkräva dessa fossil deras rätta identitet, tog jag en trevande kontakt med Lunds Universitet.

Strax var brevlådan fylld med vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar. Jag minns med en viss vånda den första tiden innan jag lärt mig den grundläggande terminologin. Men med en god portion envishet och uppmuntran från Lund, så klarnade det till slut. Med mycket stor energi och entusiasm finkammade jag mitt närområde på fyndlokaler. Utrustad med den alltför tidigt bortgånge Leif Carseruds ”Geologiska Sevärdheter i Skåne 1 och 2” samt ”Svenska Fossil” av Stridsberg/Bergman som oersättlig startlitteratur, insåg jag att jag var fast i en spännande och kanske lite udda hobby.

Amatörgeologi-klubbarna levde ett ganska spirande liv på det tidiga 1990-talet och via dessa fanns det värdefulla kontakter att knyta. Sen var det min smala lycka att det i Lund vid denna tid fanns ett ungt och hungrigt gäng forskare som bedrev aktivt fältarbete i min hemtrakt. Detta var kanske den bästa skolan som fanns att finna för en vetgirig amatör. Som medlem i detta team blev det många givande timmar.

Strax riktade jag mina blickar utanför våra lokala Kritsediment och med goda vänners sällskap vidgades jaktmarkerna till Öland och Gotland. Samlingen växte och är idag att betrakta som omfattande och unik.

Som ett visitkort från svunna tider, nästan ogripbart svindlande avlägset, miljontals år från våra dagar, finns nu insamlat fossil från vår planets långa och dramatiska historia.

Vackra sjöborrar, musslor, snäckor, armfotingar, hajtänder och lämningar i form av kotor och tänder från Krithavets mäktiga Havsdrakar – Plesiosaurier och Mosasaurier, finns att beskåda.

Siluriska koraller från Gotland och Ordoviciska trilobiter från Öland vittnar om ett marint liv med stor variation.

Hur man bedriver fältarbete på ett lagligt och hållbart sätt finns beskrivet i en separat text.

2002 startade jag Fossilforum-Filip Lindgren. Tanken var att jobba med guideverksamhet, föredrag i populärvetenskaplig anda samt utställningar. Nu har 13 verksamhetsår flutit på och mina uppdragsgivare har genom åren bestått av skolor, studieförbund, föreningar, Tv, Radio och bolag inom rese och turismnäringen. En försiktig gissning är att jag träffat ca         15 000 personer under dessa år.

Den 5 årige sonen har i denna stund hunnit bli hela 27 år, naturintresset är intakt, men fascinationen inför dinosaurier är nu mera lite mer sansad.

Till min stora glädje studerar min dotter till Biolog i Lund.

Uppväxten i en naturtokig familj tycks ha satt sina spår!

Ena dagen siktade vi hajtänder och andra dagen letade vi bärnsten, tredje dagen håvade vi vattenlevande insekter, fiskade eller studerade nattfjärilar.

Min gode vän och mentor, Docent Per-Ove Persson startade upp som biolog och gick sedan vidare inom geologin/paleontologin för att fortsätta till osteologin/arkeologin.

Allt är ett enda stort äventyr!

Tillbaka till Fossilforum Start