Havsdrakarnas Hus – vad är på gång?

Syftet med detta Leader-Projekt är att skapa en utställningsmiljö där våra fossila skatter kan visas upp för den intresserade naturvetaren, turisten, skoleleven eller vem som nu stiger in i rummet. Krithavets Kungar, dvs. de stora marina reptilerna ska få ett eget hus att hålla till i och en helt ny chans att få berätta om sin värld, som den en gång såg ut för svindlande 80 miljoner år sedan.Projektet är ett samarbete mellan Bromölla Kommun, Fossilforum-Filip Lindgren, Iföverkens Industrimuseum, Föreningen Humleslingan och Wetlandi Event.

Akademisk support från Lunds Universitet: Elisabeth Einarsson, Johan Lindgren m.fl.

Havsdrakarnas Rike

Under Kritatiden, för 80 miljoner år sedan låg det som idag är vår hembygd, ungefär där Medelhavet ligger idag. Ivösjöbygden var då täckt av ett varmtempererat hav med en skärgård som kokade av liv. Kungarna i detta hav var de mäktiga Havsdrakarna. Marint anpassade, oftast gigantiska reptiler som Plesiosaurier och Mosasaurier tumlade omkring i de skummande bränningarna utanför våra dagars Ivö. Vid brytningen av kaolin och kalk på Blaksudden – Ivöns norra spets, fann man mängder av fossila lämningar från de stora ödlorna. Krithavets invånare hade lämnat rikligt med välbevarade rester efter sig, som visitkort från en svunnen tid. De sedimentära avlagringarna var ett rikt arkiv från en värld, svindlande avlägset bort i historiens virvlande brus av årmiljoner.

Någon gång under sent 60-tal påbörjades planer på att utsmycka Ivötorget i Bromölla. Förslag på olika varianter av möllor och kvarnhjul lär ha förekommit.
Man var tydligen överens om att temat skulle vara knutet till vatten och att konstverket skulle utformas till en fontän.

Konstnären Gunnar Nylund, fick uppgiften att skissa på projektet och eftersom han hade läst en artikel om de fossila fynden av plesiosaurielämningar från Ivön, inspirerades han till arbetet som resulterade i det som vi idag kallar Scanisaurus-fontänen. Min gode vän paleontologen Per Ove Persson var med som vetenskaplig rådgivare i utformningsarbetet.

På varierande djup under våra vägar, hus och trädgårdar ligger alltså kritsediment innehållandes stora mängder fossila lämningar av musslor, snäckor, bläckfiskar, armfotingar, sjöborrar, sjöstjärnor, havsliljor, havstulpaner, svampdjur, mossdjur, koraller, kalkalger, havsborstmaskar, benfiskar, hajtänder, havsmusfiskar, sköldpaddor, krokodiler, plesiosaurier, mosasaurier, flygödlor och fåglar.

Fantastiskt nog har även enstaka lämningar av den småväxta, växtätande dinosaurien Leptoceratops hittats i vårt närområde. Den stora variationsrikedomen i lämningarna från de marina reptilerna är världsunikt.
Fotograf Lennart Nilsson har dokumenterat de unika lämningarna av microfossil från Åsen.

Vi lever i Havsdrakarnas Rike.
Text: Filip Lindgren 2010

Havsdrakarnas Hus & Fältstationen 2015.

Projektet slutrapporterades under oktober 2014 och vi kunde då summera att Utställningsdelen hade haft 102.500 besökare under 18 månader. Att vi fått mycket uppmärksamhet i tv, radio och tidningar samt olika nätbaserade media. Fältstationen på Åsen där man kan medverka i guidade fältarbeten, var inledningsvis tänkt att testas vid 3 tillfällen. Stor efterfrågan gjorde att vi körde 25 grupper och summerade ca 350 deltagare. Mer info om dessa turer finns på Bromölla Kommuns hemsida Tourism/Havsdrakarnas Hus eller via Fossilforum 0708 843164.

Tillbaka till Fossilforum Start